Marknaden för Capture (dokumentfångst) ökar markant

Vi har under de senaste åren sett en tydlig men relativt svag ökning på aktivitet och affärer gällande Capture, dvs data – och dokumentfångst såsom skanning av papper, fångst av bilagor i e-post och information från mobila enheter med automatiska arbetsflöden (workflows). Men nu börjar det hända och detta beror sannolikt på flera olika faktorer såsom:

• Kunderna inser att för att ytterligare göra besparingar och öka sin konkurrenskraft och lönsamhet måste man arbeta smartare. Manuella arbetsmoment och rutiner är både kostsamma och långsamma

• Kraven på säkerhet och kontroll över den information man förfogar över ökar. Man måste kunna kontrollera vem som har rätt att föda system och processer med dokument och information men även se till att informationen i sig är skyddad utefter de behov och krav som finns

• Regler, krav på compliance och direktiv ökar kraftigt. Det är inte bara EU GDPR som utökar kraven på compliance något oerhört utan detta gäller även branschspecifika direktiv såsom Mifid II och MiFir för finansbranschen och Patientsäkerhet med fri rörlighet inom sjukvården

• Utmaningarna när det gäller digitaliseringen, migrering till molnbaserade tjänster och den kraftiga ökningen av användandet av MS Sharepoint driver behoven av effektiva verktyg som tex AutoStore där man gör content indexerbart (och därmed sökbart)

• Kunderna har en infrastruktur bestående av en mängd system som fungerar som silos innehållande information. Denna information är svår att dela, kräver ofta manuella processer (vi alla känner till MS Excel som minsta gemensamma nämnare) och det är svårt att få en överblick. Behovet av att kunna dra nytta av informationen på ett mer effektiviserat sätt – samt att föda dessa system med information på ett effektivt sätt – ökar

• Kunskapsnivån och ”mognadsgraden” om vilka verktyg som finns och vad man kan använda dem till har ökat markant sista tiden och det beror troligtvis på att man har tvingats att utforska detta område pga ovanstående faktorer

Vi på Netprint har en mycket djup och bred kompetens på Capture-lösningar som AutoStore, eCopy Sharescan och Ephesoft och har också startat en resa där vi skapar kopplingar mellan våra lösningar och marknadsledande back-end system. Dessa system kan vara från fritt skilda branscher såsom Vitec för fastighets – och mäklarbranschen till system inom vård – och omsorg. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer eller behöver ha hjälp inför ett kundcase!