eCopy

Idag har organisationer större behov än att bara hämta in och konvertera pappersdokument till PDF. Nu måste kostnaderna sänkas, arbetsflöden automatiseras, miljöpåverkan minimeras, säkerheten och regelefterlevnaden ökas.

Med Nuance eCopy ShareScan kan du säkert läsa in pappersdokument direkt in i dina elektroniska arbetsflöden. Från din MFP kan du enkelt hämta in, bearbeta, koppla och automatisera pappersbaserad information. Resultatet är mindre pappershögar och mer affärsverksamhet.

  • Kraftfull MFP- och OCR-lösning för bearbetning av formulär och dokument.
  • Integration med e-post (Microsoft Exchange och Lotus Notes), filsystem och Active Directory
  • eCopy använder Nuance OmniPage OCR – Skannade dokument återspeglar originalet till 98,2%
  • Kompatibilitet med välkända streckkodstyper
  • Ett stort utbud av färdigutvecklade kopplingar till administrativa system framtidssäkrar din organisations olika system
Ladda ner eCopy broschyr

 

ecopy