EveryonePrint

eop-logoIdag är smartphones och andra mobila enheter en verklighet som finns i alla typer utav organisationer. I vissa fall har man själva försett användarna med enheterna men i många fall är även användarnas egna smartphones m.m. en del utav miljön. Och för att lösa behovet av utskrifter via mobila enheter finns EveryonePrint.

Everyoneprint gör det enkelt för användarna att skriva ut via smartphones, iPads eller andra mobila enheter. Med EveryonePrint installerat kan både användare och gäster använda systemet för sina utskrifter på ett säkert sätt.

  • Gör utskrifter från nästan vilken mobil som helst, allt som krävs är ett enkelt e-mail med det bifogade dokumentet.
  • Inbyggt stöd för utskrifter via AirPrint från iPads och andra iOS-enheter.
  • EveryonePrint fungerar som ett utmärkt komplement till flera andra utskriftslösningar
  • Möjlighet att använda EveryonePrint tillsammans med Google Cloud Print för autentisering bl.a.
  • Driver Print-funktionalitet som möjliggör för kostnadskontroll på 1:1-datorer
Ladda ner EveryonePrint broschyr

 

everyoneprint