Printix

100 % molnbaserad kö och drivrutinshantering

 • Utskrifthantering som en tjänst
 • Automatiserad infrastruktur
 • Utskriftsfrihet
 • Pull Print/ Follow me
 • Centraliserad administration

Printix molnbaserade lösning för utskriftshantering är en enkel och flexibel lösning som samtidigt sänker kostnaderna. Lösningen är utformad för att ge företag ett komplett verktyg för att hantera köer och drivrutiner. Printix hanterar ett företags hela utskriftsmiljö på ett och samma ställe vilket minskar den administrativa bördan.

Utskrifthantering som en tjänst

 • Eliminerar helt behovet av printservrar
 • Inga investeringskostnader
 • Obegränsat antal användare och skrivare

Automatiserad infrastruktur

 • Automatisk installation av drivrutiner och köer
 • Stöder Azure/ Office 365
 • Stöder Citrix och Remote Desktop (RDS)

Utskriftsfrihet

 • Skriv ut till valfri skrivare från valfri klient
 • ”Print Now” eller ”Print Later” för din bekvämlighet

printix

Pull Print/ Follow me

 • Hämta din utskrifter säkert vid valfri enhet
 • Autentisering sker via Printix webbapp
 • Minskar miljöbelastningen

Centraliserad administration

 • Hantera alla dina köer och användare från en webbläsare
 • Övervaka skrivare och nyttjandet i realtid
 • Rulla ut klientprogramvaran i bakgrunden

Vill ni göra en kostnadsfri utvärdering utav Printix?

Ta gärna kontakt med oss på sales@netprint.se eller slå oss en signal så hjälper vi er.