Inställda utbildningar pga Covid-19

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 virus har Netprint fattat ett beslut gällande dels att våra anställda inte skall resa, att våra kontor ej skall ta emot besökare och därmed måste vi tyvärr ställa in våra planerade kurser. Det skall vara ytterst högt prioriterat/oundvikligt för att undantag ges.

Anledningen är att det fortfarande råder väldigt en oöversiktlig prognos och osäkerhet men vi som företag måste ta ansvar för både våra anställda, deras familjer men också för vår samverkan i samhället i stort, så långt det är möjligt.

Har Ni några som helst frågor är det bara att höra av Er till oss.

Med varma hälsningar, 
Teamet på Netprint